12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397

مدیران اجرایی نظام پیشنهادها

راهنمای همکاران

قابل توجه همکاران گرامی:

جهت پیگیری پیشنهادهای ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادها، فهرست، شماره تماس و پست الکترونیک مدیران اجرایی کمیته‌های تخصصی موجود می‌باشد.

 


 

رابطین کمیته‌ها

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

شماره تلفن

عکس

معاونت مالی و اقتصاد شهری

سپیده صفایی صفت

safaei-se@tehran.ir

96017016

معاونت توسعه منابع انسانی

محمود اهرپور فیض نیا

aharpoor@tehran.ir

96016099

معاونت خدمات شهری

عبدالمجید شعبانی

shaabani@tehran.ir

96012523

معاونت حمل و نقل و ترافیک

ابراهیم مصطفی‌پور

mostafapoor-e@tehran.ir

96018773

معاونت شهرسازی و معماری

الهام کندی

kandi@tehran.ir

96026067

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا

فاطمه عفتی

Efati-f@tehran.ir

97514069

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

قاسم مالکی

maleki-gh@tehran.ir

96021656

معاونت فنی و عمرانی

حمیدرضا ابریشمی کیسمی

abrishami@tehran.ir

96020142

معاونت هماهنگی امور مناطق

زیبا شریعتی

shariati-z@tehran.ir

 

96066413

مرکز مطالعات و برنامه ریزی

مینو سپهر

-

-

-

هيات مركزي گزينش شهرداري تهران

عليرضا موسي شعاررازليقي

mousashoar@tehran.ir

96066812

رابطین مناطق

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

شماره تلفن

عکس

منطقه 1

فرخ غفارزاده خيابان

ghafarzadeh-f@tehran.iri

96027715

منطقه 2

جامی خواه

jamikhah@tehran.ir

96032035

منطقه 3

ژینوس سلامتی

salamati-z@tehran.ir

96013367

منطقه 4

كامبيز نصيري

nasiri-ka@tehran.ir

77891556

منطقه 5

علیرضا اعتمادی

etemadi@tehran.ir

96011482

منطقه 6

فرشاد اصلاخانی

aslankhani@tehran.ir

88205088

منطقه 7

حسین فرجاد

farjad-h@tehran.ir

88496800

منطقه 8

زهره زینلی

zeynali-z@tehran.ir

77956644

منطقه 9

سميه نوبريان

nobarian@tehran.ir

96037019

منطقه 10

امید کاشانی

kashani-o@tehran.ir

96019222

منطقه 11

فاطمه کشاورزیان

keshavarzian-f@tehran.ir

55404191

منطقه 12

مینا اکبر بیکی

akbarbeyki@tehran.iri

96028499


منطقه 13

منيژه پيراني رازليقي

Pirani-m@tehran.ir

96039357

منطقه 14

مریم سلطانی

soltani-marya@tehran.ir

96040496

منطقه 15

مهدی حیدری

heidari-mahdi@tehran.ir

96023752

منطقه 16

سعید علائی

alaei-s@tehran.ir

55185264

منطقه 17

علي عبدالعظيمي

abdolazimi-a@tehran.ir

96042123

منطقه 18

علی صابری کرمجوان

saberi-al@tehran.ir

66320420

منطقه 19

محمدعلی کیوانی فر

keivanifar@tehran.ir

55536660

منطقه 20

محمدرضا پارسیان

parsian-m@tehran.ir

96029163

منطقه 21

مهین عسگری

asgari-ma@tehran.ir

44562782

منطقه 22

زهرا ولي شعار

valishoar@tehran.ir

96022214

انتخاب رنگ:
اندازه فونت:
پترن زمینه: