12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397

دبیرخانه عالی نظام پیشنهادها


 

 

 

 

  برای ارائه ایده تحول آفرین در مواجهه با چالش ها و معضلات سازمانی، از طریق سامانه نظام پیشنهادات اقدام فرمایید.  


دبیر کل نظام پیشنهادها

    

 

    سید مرتضی میرپور

 

 

 

 

 

 
--

مدیر اجرایی نظام پیشنهادها


 

....

 

 

 

 

 


 

 


اخبار نظام پیشنهادهای شهرداری تهران

آشنایی با سامانه نظام پیشنهادهای شهرداری تهران

انتخاب رنگ:
اندازه فونت:
پترن زمینه: