02/19/2018 - دوشنبه 30 بهمن 1396

درباره اداره کل

اداره کل برنامه ریزی و آموزش معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با دو معاونت برنامه ریزی و آموزش و همچنین ادارات مستند سازی و آمار، ارزیابی عملکرد، برنامه و بودجه، تشکیلات و بهبود روش ها، آموزش ضمن خدمت، آموزش تکمیلی، خدمات آموزشی تشکیل و به انجام ماموریت های محوله می پردازد. 


معرفی مدیرکل
سید مرتضی میرپور

رزومه مدیر ارتباط با مدیر

اخبار

انتخاب رنگ:
اندازه فونت:
پترن زمینه: