03/28/2017 - سه شنبه 8 فروردين 1396

درباره مدیریت آموزش

مدیریت، پایش و ارتقاء سطح دانش کارکنان شهرداری تهران کلید واژه های اصلی اهداف مجموعه ای منسجم در معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران هستند که " مدیریت آموزش " خوانده می شود. این مجموعه درصدد است تا اهداف بلند نظام نامه آموزش شهرداری تهران را از نقطه نظر کمی و کیفی به منصه ظهور برساند.

معرفی مدیر
سید مرتضی میرپور
رزومه مدیر ارتباط با مدیر

اخبار

انتخاب رنگ:
اندازه فونت:
پترن زمینه: